MRH, Monitoring Rynku Hotelarskiego

Bezpieczeństwo danych w Programie MRH

Dane w MRH podlegają szczególnemu nadzorowi i ochronie. Zastosowaliśmy wiele rozwiązań systemowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych, w tym:

Bezpieczna procedura rejestracji

Dostęp do Programu uzyskują jedynie obiekty zweryfikowane i zakwalifikowane przez konsultantów MRH. Przystąpienie do Programu przeprowadzane jest wg następującej procedury:

  1. zgłoszenie obiektu do Programu MRH - rejestracja podstawowych danych obiektu i osób reprezentujących
  2. weryfikacja zgłoszenia, kwalifikacja obiektu do Programu MRH i potwierdzenie uczestnictwa przez konsultanta MRH
  3. wprowadzenie danych uzupełniających przez menedżera obiektu (przy ewentualnej pomocy konsultanta MRH)
  4. potwierdzenie danych przez konsultanta MRH
  5. wydrukowanie i przesłanie umowy i załączników przez przedstawiciela obiektu
  6. pełna aktywacja konta dla obiektu po otrzymaniu i zweryfikowaniu umowy przez MRH

Bezpieczne raportowanie

Dane gromadzone w bazie MRH udostępniane są jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych - bez możliwości prezentacji danych dla poszczególnych obiektów hotelowych. Jednocześnie funkcje:

zostały tak zaprojektowane, aby zapobiec możliwości obliczenia wyników jednostkowych.

Logowanie dla Klientów

Nie pamiętam hasła
Dołącz do programu!