MRH, Monitoring Rynku Hotelarskiego

Zasady uczestnictwa w Programie MRH

Uczestnictwo w Programie MRH umożliwia menedżerom hoteli dokonywanie analiz porównawczych wyników działalności własnego hotelu względem całego rynku lub też względem określonej grupy hoteli – tworzenia tzw. zestawu konkurencyjnego.

Przystąpienie do Programu oznacza dla Uczestnika wymóg regularnego, codziennego wprowadzania danych o wynikach działalności własnego obiektu (co zajmuje tylko kilka minut). W zamian Uczestnik Programu otrzymuje dostęp do danych o wynikach działalności konkurencji w formie raportów prezentujących uśrednione dane dla wybranego zakresu. Zakres wprowadzanych danych oraz uzyskiwanych raportów określone są w pakietach.

Budując własne zestawy obiektów konkurencyjnych, Uczestnik Programu ma wpływ na zawartość informacyjną otrzymywanych raportów.

W przeciwieństwie do wielu cenowych porównywarek internetowych, zestawiających jedynie internetowe ceny publikowane, Program MRH umożliwia porównanie cen średnich, uwzględniających udział poszczególnych segmentów konsumenckich w sprzedaży.

Dzięki uczestnictwu w Programie MRH, menedżer hotelu ma możliwość weryfikowania pozycji swojego obiektu na rynku i dostosowywanie działalności swojego obiektu do aktualnych trendów rynkowych oraz wyników konkurencji.

MRH to skuteczne narzędzie wspierające proces budowy lub wzmacniania pozycji rynkowej marki hotelu przez zarządzanie przychodami w hotelu.

W ramach Programu MRH wprowadziliśmy pakiety. Pakiet BASIC aktywowany jest dla wszystkich uczestników, a pozostałe pakiety można łączyć dowolnie. Wybór pakietu następuje przy rejestracji obiektu (krok 3: wprowadzenie udanych uzupełniających przez menedżera obiektu).

Pakiety w Programie MRH

Nazwa pakietu Potencjalni odbiorcy pakietu Wymagane dane raportowane przez obiekt Raportowane wskaźniki
BASIC Podstawowy pakiet aktywowany automatycznie dla każdego uczestnika Programu

Przychód na pokojach netto

Pokoje sprzedane

Pokoje dostępne do sprzedaży

Pokoje complimentary/house

OCC - obłożenie badanego obiektu i obłożenie rynku lub zestawu konkurencyjnego - procent sprzedanych pokoi w hotelu

ADR - średnia cena za pokój w obiekcie i rynku lub zestawu konkurencyjnego - średni przychód generowany przez sprzedany pokój

RevPAR w obiekcie i rynku lub zestawu konkurencyjnego - przychód generowany przez dostępny pokój w hotelu

Udziały w rynku dla poszczególnych wskaźników

PRO Dla uczestników oczekujących pełnego raportu finansowego uwzględniającego wskaźnik SpendPAR

Przychód całkowity

SpendPAR w obiekcie i rynku/zestawu konkurencyjnego - wskaźnik wydatków na pokój hotelowy

Udział w rynku dla SpendPAR

PRO:R Dla obiektów posiadających restauracje

Przychód z gastronomii

Ilość nakryć w gastronomii

RevPASH - średni przychód generowany przez miejsce w restauracji

RevPAX - średni przychód na klienta (ile średnio przychodu gastronomicznego generuje jeden klient)

Udziały w rynku lub zestawie konkurencyjnym

PRO:S Dla obiektów SPA Przychód ze SPA

Ilość obsłużonych klientów SPA

SPA RevPAX - średni przychód SPA na klienta (ile średnio przychodu generuje klient SPA)

RevPAT - średni przychód na gabinet zabiegowy

Udziały w rynku lub zestawie konkurencyjnym

PRO:C Dla obiektów konferencyjnych Przychód z konferencji i bankietów

Ilość uczestników konferencji

Średni przychód na uczestnika (tzw. średnia cena delagata) - średni przychód na głowę

RevPAS - średni przychód generowany przez jedno dostępne miejsce konferencyjne

Udziały w rynku lub zestawie konkurencyjnym

 

Zobacz cennik uczestnictwa w Programie MRH.

Zobacz instrukcję obsługi systemu w pliku PDF.

Logowanie dla Klientów

Nie pamiętam hasła
Dołącz do programu!